top of page

OM OSS

Familiens rettigheter er en landsomfattende forening i Norge. Vårt formål er å være foreldrene og barnas stemme. Vi jobber for å styrke rettighetene for familier, altså både barn og voksne gjennom interessepolitisk arbeid. 

 

Det biologiske prinsipp er noe vi er opptatt av og vi ønsker at alle instanser skal ha en holdning om at barn har det best hos sine biologiske foreldre med unntak av vold og overgrep. Helhetlig tenkning, medmenneskelighet og ressursorientert menneskesyn er grunnmuren i vårt arbeid. Vi fungerer som et sted medlemmer, instanser og organisasjoner som jobber med familier kan søke støtte og økt kunnskap og bevissthet. 

 

Vi har også blant annet et mål om å innføre en anbefalingsmelding, kartleggingsrapport og infoskriv om instanser slik at relaterte instanser får kunnskap og mandat til å anbefale/gi hjelp istedenfor kun å sende en bekymringsmelding. Dette vil være et verktøy som i praksis virker forebyggende og det vil gjøre at familier med utfordringer kan få den støtten og hjelpen de trenger. Vi mener at BPA-assistanse bør dekkes av staten og at foreldreoppgaver og avlastning kan inkluderes som en formell del av BPA-ordningen. Avlastning for foreldre med sykdom og funksjonsnedsettelse må inn i tildelingsenhetens liste over hjelpetilbud. Vi er spesielt opptatt av å få økt bevissthet rundt viktigheten av tverrfaglig samarbeid. Tildelingsenheten, barnevernet, avdeling for psykisk helse, PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), helsestasjon og andre instanser må møtes og enes om å skape et helhetlig og forebyggende hjelpetilbud for familier med helseutfordringer være seg psykisk eller fysisk, langvarig eller kortvarig.

 

Les mer om hva vi brenner for under våre vedtekter (PDF fil) på menylinjen. 

Merete Årdal

Merete Årdal er en engasjert omsorgsfull dame og firebarnsmor med et stort hjerte. Hun har erfaring og utdanning innen blant annet spesialpedagogikk og musikkterapi og hun er aktiv i fylkesstyret i Krf. Hun brenner spesielt for barn med spesielle behov, kultur og for å skape et trygt samfunn og skole. Hun er også opptatt av og har evner innen det kreative som for eksempel; Sang, teater og musikk, noe hun også benytter i sitt arbeid.  

Frank Hansen

Frank Hansen er en allsidig, kreativ og musikalsk sjel som har gjort mye forskjellig gjennom livet. Han har bl.a. bakgrunn fra jus, økonomi, musikkterapi. Han er far og bonusfar og har mye erfaring med barn og unge. Han har bidratt i kulturlivet med sine vokale prestasjoner. Han mottok kulturprisen i Nittedal som medlem av bandet Strie Strenger. Han har også jobbet i avdeling for mental helse med musikk og bandundervisning. Han er opptatt av likeverd, likestilling og helhet og ressursstenkning.

Renate Skei

Renate Skei er en modig, sterk, engasjert firebarns mor som tidlig ble interessert i omsorgsyrket da hun studerte omsorgsfag ved videregående skole. Omsorg og helse har alltid vært noe hun brenner for. Hun liker å føle at hun kan hjelpe og bidra til en forskjell. Renate har selv erfaringer som mor med funksjonsnedsettelse som i dag gjør henne til en erfaren, modig, sterk kvinne. Hun har opplevd en kamp om rettigheter og i dag tør hun å være åpen om egne erfaringer. Hun ser tydelig at det eksisterer hull og mangler i hjelpeinstanser og derfor ønsker hun å bidra til en forskjell.

Jeanette Skipperstøen

Jeanette Skipperstøen er grunnlegger av foreningen «Familiens Rettigheter». Hun er tobarns mor, lektor med tilleggsutdanning og har en funksjonsnedsettelse som gjør at hun har flere gode og dårlige erfaringer med hjelpeinstansene. Disse erfaringene gjorde at hun så behovet for å skape en endring gjennom foreningsarbeid. Hun jobber deltid som musikklærer, musikkterapeut for barn med autisme og multifunksjonshemming. Hun har jobbet 8 år i skolen med spesialpedagogikk- barn med spesielle behov, elevråd, foreldresamarbeid og fag som matematikk, engelsk, norsk og KRLE - Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk. Hun brenner for helhetstenkning og ressurstenkning.

  • Facebook - Hvit Circle
  • Twitter
  • LinkedIn

© 2021 - Forslag til endring - med kjærlighet som grunntone.

bottom of page